We Serve The World!

Aries 250 MR-D

Makine Dairesi, Aşağıda kuyu altında veya Aşağıda kuyu yanında, Ters L veya Ters U Karkas Uygulamasıyla Yapılan Tamburlu Yolcu Asansör Sistemlerini kapsar.

Aries 250 MR-D Tamburlu Asansör Sistemleriyle, kısıtlı ölçülerde yapılmış (kuyu ölçülerinde sınır gözetmeksizin.) asansör kuyu boşluklarına ek olarak yetersiz son kat EN 81-20 M 5.2.5.7 ve kuyu dibi boşluk mesafelerinin bulunduğu binalarda, insanların bina içindeki düşey taşımacılığını EN 81-20 ve EN 81-21 Standartlarına uygun, güvenliği sağlanmış olarak sunacak asansörlerin tesis edilmesi amaçlanmaktadır.